Дигиталните иноватори в здравната екосистема

5-6 Октомври 2018
Петък - Събота
Петък: 13.30 – 18.30
Събота: 9.30 – 12.30
Основни партньори
За конференцията
Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия съвместно със Сдружение Бизнес Агенция организират Международна конференция и B2B изложение „Дигиталните иноватори в здравната екосистема" в гр. Варна. ИАНСМП и Бизнес агенция инициират платформа за работа в мрежа и съвместно учене за създаването на иновативни интегрирани цифрови решения, които да отговорят на общите предизвикателства в здравеопазването, социалните услуги и домашните грижи в България. Конференцията, подкрепена от водещи фламандски експерти, има за цел да обмени знания, практически инструменти и добри примери за изграждане на нови взаимодействия в здравната екосистема. Тя се стреми към катализиране на нови партньорства, обединяващи доставчици на здравни, социални и домашни грижи, специалисти в здравната индустрия, работодатели в сферата на здравеопазването, установени и нови компании от фармацевтичната индустрия и медицината, правителствени структури, стартиращи организации и инвеститори.
Flanders Innovation & Entrepreneurship
Сдружение Бизнес Агенция
Лийве Аперс
Силвия Щумпф
Фредерик Хореманс
Ключови лектори
Анита Бейсен
U-Sentric
BlueHealth Innovation Center
Технически университет - Варна
Областен управител на област
с административен център Варна
Проф.д-р инж. Розалина Димова

Стоян Пасев
Добромир Иванов
Елисавета Симеонова
Eurorisk Systems Ltd

Асоциацията на българските лидери и предприемачи
Българска асоциация за дялово и рисково инвестиране (BVCA)
Мария Маринова
BrightCap Ventures
Даниел Лорер
Медицински Университет - Варна
Проф. Др. Тодорка Костадинова
Варненски свободен университет
ИКТ Клъстер - Варна
Доц. д-р. Галина Момчева
Кмет на град Варна
Иван Портних
Председател на Български лекарски съюз
Д-р Иван Маджаров
Flanders Innovation & Entrepreneurship
Сдружение Бизнес Агенция
Лийве Аперс
Силвия Щумпф
Фредерик Хореманс
Ключови лектори
Анита Бейсен
U-Sentric
BlueHealth Innovation Center
Technical University of Varna
BrightCap Ventures
Проф. д-р инж.
Розалина Димова
Даниел Лорел
Добромир Иванов
Елисавета Симеонова
Eurorisk Systems Ltd

Асоциацията на българските лидери и предприемачи
Медицински Университет - Варна
Проф. Др. Тодорка Костадинова
Областен управител на област
с административен център Варна
Стоян Пасев
Българска асоциация за дялово и рисково инвестиране (BVCA)
Мария Маринова
Варненски свободен университет
ИКТ Клъстер - Варна
Доц. д-р. Галина Момчева
Кмет на град Варна
Иван Портних
Председател на Български лекарски съюз
Д-р Иван Маджаров
График
Моля, натиснете линка долу
Моля натиснете линка, за да изтеглите и попълните регистрационната форма!
*Организаторът може да използва снимки, видео и звуков материал заснети на събитието.
Свържете се с нас:
Сдружение Бизнес агенция
Телефон: +359 88 7389999;
Факс: +359 52 307 448
Имейл: vba@vba.bg
ул. „Презвитер Козма" 11, 9010, Варна, България
Място на провеждане:
Икономически университет – Варна,
бул. "Княз Борис I" 77, 9002, Варна, Bulgaria
This website uses cookies to give you the most optimal user experience. By using this website, you are agreeing with this. More detailed info is provided in our cookie policy
All photo and video materials belong to their owners and are used for demonstration purposes only. Please do not use them in commercial projects.
Made on
Tilda