Програма на конференцията

Петък, 5 Октомври
Иван Портних, Кмет на град Варна
Д-р Иван Маджаров, Председател на Български лекарски съюз
Стоян Пасев, Областен управител на област с административен център Варна
Проф. Тодорка Костадинова, Професор в катедра "Икономика и управление на здравеопазването" във Факултета по обществено здраве към Медицински университет - Варна, заместник-ректор по международно сътрудничество, акредитация и качество, бивш заместник-министър на здравеопазването
Проф. Д-р. Галина Момчева, Варненски свободен университет, ИКТ Клъстер - Варна
Мария Маринова, Българска асоциация за дялово и рисково инвестиране (BVCA)
Лийве Аперс, VLAIO (Агенция за иновации и предприемачество на Фландрия, Белгия)
Аннита Бейсен, Главен изпълнителен директор на U-centric, Белгия
Лийве Аперс, VLAIO (Агенция за иновации и предприемачество на Фландрия, Белгия)
Фредерик Хореманс, BHIC (BlueHealth иновационен център)
Добромир Иванов, БЕСКО – българската стартъп асоциация
Силвия Щумпф, Сдружение Бизнес агенция, Председател на УС
Conference Program
Saturday, October 6
Проф. д-р Инж. Розалина Димова, зам.ректор на Технически университет –Варна по научноизследователска и проектна дейност. Създател и Ръководител на „Център за приложни технологии, свързани със здравето" към университета.
Аннита Бейсен, Главен изпълнителен директор на U-centric, Белгия
Даниел Лорер, BrightCap Venture
Силвия Щумпф, Сдружение Бизнес агенция, Председател на УС
Made on
Tilda